Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Blog Post

فیلم کوتاه برای آدم‌ها پخش نکنید!

April 22, 2019 Uncategorized @fa

حداقل وقتی قرار است بنشینند، 7 دقیقه و 19 ثانیه، فقط و فقط همان حرف‌هایی که کارگردان سعی می‌کرده بگوید، را از یاد ببرند.

Write a comment