مهاجر رمضانی

راهبر

مدرس کسب و کار

مشاور کسب و کار

بازرگان و فروشنده

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهاجر رمضانی

راهبر

مدرس کسب و کار

مشاور کسب و کار

بازرگان و فروشنده

Author: مهاجر

نوامبر 26, 2020 میکل آنژم من !

هنر آن است که آکنده از افسردگی و عدم اعتقاد به خیلی مسائل و دچار پوچی مفرط باشی، اما این…

نوامبر 9, 2020 صبحی باید که نیست

محبوب من، من به انتهای شب رسیده ام…

نوامبر 8, 2020 اشتازی هم دیگر کاش می شدیم!

اشتازی : سازمان جاسوسی آلمان شرقی…

می 25, 2020 من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی،

زیرا که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد!!