شما اقتدار نشان دادید، ما حقیقت دیدیم…

اخبار میگفت توی راهپیمایی هزاران موشک و فلان و بهمان نشان دادند، ما اما همان مردمی ک هجوم برده بودند به کیک 40 متری و نگذاشتند مراسم درست انجام شود را دیدیم…. و افسوس ک موشک، فرهنگ را نمی سازد، اما با فرهنگ، خیلی کشورها را می توان گرفت، خیلی بیشتر از موشک.

رفتیم دعا گفته و دشنام شنیده …

چند سالی هست مشاور رسمی یکی از اتاق‌های بازرگانیِ نسبتا بزرگ ایرانم، حالا آمده اند یک برگه گذاشته‌اند جلوی من که باید در تصمیم‌گیری‌هایم، جمهوری اسلامی، منافع سازمان‌های زیر مجموعه حاکمیت و فلان را رعایت کنیم! ما هم گفتیم، رعایت اصول ملی،اسلامی خودش همه‌ی منافع را تامین می‌کند! امضا نکردیم و رفتیم …
حالا زنگ زده‌اند فلانی بیا و …